תרומת דם

מזכירות • כניסות

תושבים יקרים שלום

ביום חמישי 29/8

תתקיים התרמת דם במועדון

משעה 17:00-21:30

תזכורת תצא בסמוך להתרמה

summday_7299698554