פרשת השבוע - ניצבים וזמני תפילות ותקיעת שופר

בית כנסת • 6/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרשת - ניצבים

זמני תפילות ותקיעת שופר בחגי תשרי תשע

ראש השנה תשע"ט

ערב ראש השנה: יום ראשון - כ"ט אלול - 9/9/2018

ערבית – 18:30

ראש השנה: יום שני - א' תשרי – 10/9/2018

שחרית – 08:00

קריאת התורה – 09:00

תקיעת שופר – 10:00

ראש השנה: יום שלישי - ב' תשרי – 11/9/2018

כמו ביום שני.

יום כיפור תשע"ט

ערב כיפור: יום שלישי - ט' תשרי – 18/9/2018

"כל נדרי" – 18:30

ערבית – 18:45

יום כיפור: יום רביעי - י' תשרי – 19/9/2018

שחרית – 08:00

קריאת התורה – 10:00

"יזכור" – בין 11:00 ל 11:30

מנחה - 16:00

תפילת נעילה – 18:00

תקיעת שופר- 19:20

חג סוכות תשע"ט

ערב סוכות: יום ראשון - יד' תשרי תשע"ט – 23/9/2018

ערבית - 18:30

חג סוכות: יום שני - טו' תשרי תשע"ט – 24/9/2018

שחרית - 08:00

תפילת הלל - 09:00

קריאת התורה – 10:00

הושענא רבא - שמחת תורה תשע"ט

ערב חג: יום ראשון - כ"א תשרי תשע"ט – 30/9/2018

ערבית - 18:00

הקפות- 18:45

הושענה רבא – שמחת תורה : יום שני - כ"ב תשרי תשע"ט - 1/10/2018

שחרית - 08:00

קריאת התורה – 09:30