פרוטוקול ישיבת ועד 4.9.22

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 4.9

לחץ כאן לעריכת הטקסט