קצף בנחל הכניסה

מזכירות • 22/2/2018 כניסות

תושבים יקרים

ברצוני ליידע אתכם על קצף שנראה בנחל בכניסת המושב

הנושא בטיפול של הגורמים הרלוונטים.

במידה ואתם נתקלים במראות מסוג זה, אנא ידעו את מזכירות המושב

או את מוקד המועצה.

רצוי ומומלץ לשלוח תמונות