תודה לתושבי גן יאשיה:

ארכיון • כניסות

משפחת גן יאשיה,
מבקשים בזאת להביע את תודתנו הכנה והעמוקה על החום והאהבה שהרעפתם עלינו בעקבות האסון שפקד אותנו.
במהלך השבעה חיבקתם, דאגתם לכל מחסור, ליוויתם אותנו 24/7, לא עזבתם אותנו לרגע. ארגון מופתי שאין כדוגמתו ואם לא הייתם, היו צריכים להמציא אתכם.
בשם משפחת שורץ, משפחת שתילויינר, משפחת ויינר, משפחת שחורי ומשפחת אשעל, שוב מבקשים להודות מקרב לב על הכל.
שנדע כולנו ימים טובים ונפגש בשמחות