פרוטוקול ישיבת ועד מס' 2 מתאריך 8.01.19

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבה מס 2 מתאריך 8.01

מצורף פרוטוקול