הציבור מוזמן לדיון פתוח בנושא ביטחון המושב היום, יום רביעי, 24.08 בשעה 21.00 במועדון

ארכיון • כניסות

היום , 24 לאוגוסט, בשעה 21.00, תתקיים במועדון ישיבה פתוחה עם צוות ביטחון המושב. מטרת הפגישה היא לערב את הציבור ולשתפו בפעילות המושב בתחום הבטחון.

בפגישה ידונו הנושאים הבאים:

1. סקירה בנושא אמצעי הביטחון של המושב והאפקטיביות שלהם.

2. הצגת מצב הביטחון במושב.

3. דיון חופשי והעלאת חלופות לבחינה.

4. סיכום והחלטה - מה הלאה.

לאחר הדיון יוקם צוות מצומצם שידון בחלופות השונות, יגבש המלצות ויביאם לדיון והחלטה בישיבת הוועד המוניציפלי.

הציבור מוזמן, זו העת לשמוע ולהשמיע ולהיות מעורב בהגנה על ישובנו.