הודעות המועצה לתושבים 20.8

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • כניסות

קבצים מצורפים:

GSHARIM 2019-TOCHNYA-BIZUA-307

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הודעות לתושב- כלכלית עמק חפר 20.8

שלום לכולם

  1. כל תושבי העמק מוזמנים לפסטיבל גשרים בנחל – מצורפת התוכניה.

  1. הודעות כלכלית עמק חפר בקובץ המצטרף.

  1. עגלת האלקטרוניקה במרכז המיחזור בחופית.