פרוטוקול מס 16 מישיבת ועד מתאריך 18.10.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 16 מתאריך 18.10

מצ"ב פרוטוקול