פרוטוקול מס 1 מישיבת ועד מתאריך 20.11.18

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מס 1 מתאריך 201118 בשיתוף מועצה

נספח פרוטוקול מס 1 מתאריך 20.11

מצ"ב פרוטוקול +נספח