פרוטוקול ספטמבר 2023

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ספטמבר 2023