הודעה חשובה - היערכות ו. ביטחון וצח"י

ארכיון • כניסות

עידכון תושבים בנושא השריפות

חברי וועדת הביטחון מתארגנים ופועלים בנושא השריפות באזור. להלן העידכון:
1. מתארגנות קבוצות מתנדבים אשר יסיירו בשטחים המקיפים את המושב ויתריאו על גורמים חשודים בהצתות ו/או התפשטות אש.
2. מתנדבי הסיור והביטחון יחברו עם גורמי כיבוי האש במידת הצורך, מתנדבים נא לפנות לשרון עובדיה שמרכזת את הרישום ושעות ההתנדבות. יש למלא טופס מתנדבים לצרכי ביטוח, נמצא על הספסל הלבן ליד המזכירות, לאחר המילוי יש לשלשל לת. ד. שבדלת המזכירות. נייד של שרון: 0544878354
3. הועדה מתארגנת עם אמצעי כיבוי גם מול החקלאים וגם באמצעים שנרכשו על ידי המושב (מיכלית מים וצינורות כיבוי אש),מטפים נמצאים אצל אמנון פנטי ושמעון דורון יו"ר צח"י נייד: 0547577555
4. במקרה שתהיה התפתחות מאיימת יתבצע יידוע של התושבים.
5. וועדת הביטחון נמצאת גם בקשר עם גורמי הצבא והמשטרה.
6. למחר הוזמן שופל אשר ייצור פסי אש מסביב למושב ובמקומות בעייתיים.
עד כאן.

במקרה של חשש לשריפה ו/או גורמים חשודים נא ליידע את יגאל גויטע : 0534239847