פינוי גזם קרוב

מזכירות • 2/8/2018 כניסות

פינוי הגזם הקרוב יהיה ביום ראשון הקרוב 5/8

אתם מתבקשים לא להוציא גזם לפני יום חמישי שלפני מועד הפינוי

* מועדי פינוי גזם מופיעים באתר המושב - תחת מידע שימושי *