הפסקת החשמל שתוכננה למחר בוטלה

הודעות ומידע מתקופות קודמות • 25/1/2017 כניסות

שלום לכולם, עקב סיכוני מזג האוויר למחר, הפסקת החשמל שתוכננה למחר מבוטלת.

על מועד חדש, אודיע מראש.

אטי