פרוטוקול ישיבת ועד מספר 25 מתאריך 19.8.21

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 19.8