פרוטוקול 52 מתאריך 3.7.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 52 מתאריך 3-7-17

מצ"ב פרוטוקול