הודעה ממחלקת תברואה

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • כניסות

הפינוי של הפחים הירוקים היום בגן יאישה נדחה למחר
בעקבות תקלה במשאית