פרוטוקול מישיבת ועד מס 3 מתאריך 29.1.19

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 3 מתאריך 29119

מצ"ב פרוטוקול