פרוטוקול מישיבת ועד מס 3 מתאריך 29.1.19

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • 7/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 3 מתאריך 29119

מצ"ב פרוטוקול