צביעת במפרים

מזכירות • 23/12/2018 כניסות

ביום רביעי, 26/12 החל מהשעה 8:00 ייצבעו פסי ההאטה במושב -

אבקש לא לחנות בסמיכות לבמפרים.