חלוקת דואר - יום חמישי

מזכירות • כניסות

שלום לכולם

הדואר יחולק היום, יום חמישי 13/9

בין השעות 18:30-19:30