הגעת כלים פסח תשע"ט

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

הגעלת כלים פסח תשעט

מצורף פרסום עם מועדי הגעלת כלים