השלכת פסולת

מזכירות • 26/7/2018 כניסות

המושב הוא ביתך וביתי, אנא שמורו עליו!

שימו לב: במסגרת ניקוי המושב ופינת המחזור (שכבר לוכלכה מחדש) - אני שבה ומזכירה לכם לא לזרוק גזם בשטחי ציבור ובשטחים חקלאיים השייכים לאגודה. את הגזם יש להוציא פעם בחודש, בהתאם לימי הפינוי שמתפרסמים באתר המושב.

ההודעה מיועדת במיוחד לתושבי רחוב הגפן - הכיכר אינה מיועדת לאיסוף גזם או פסולת

summday_2828792169summday_9674683678summday_3883395885