פינוי גזם קרוב

מזכירות • 26/8/2018 כניסות

תושבים יקרים

פינוי הזגם הקרוב יהיה בתאריך 2/9/18, יום ראשון

אני מזכירה לכם שאין להוציא גזם לפני יום חמישי 30/8/18

אנא, הבהירו לגננים שלכם לגבי פינוי הגזם ביישוב

והמנעו מקנסות ולכלוך המרחב הציבורי שלנו

אנחנו כל יום עוברים ליד ערמות הגזם שהושלכו