הודעה להורי ילדים גן עד כיתה ג - מסגרת חינוכית בחופשות

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • 20/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

להורים מסגרות חינוכיות בחופשות

מצ"ב מכתבו של רני אידן, ראש המועצה, בנושא מסגרות חינוכיות בחופשות.