הזמנה לאסיפת חברים - אגודה

אגודה חקלאית גן יאשיה • 8/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

זימון לאסיפה כללית 012018

לחברי אגודת גן יאשיה,

שלום רב,

הנדון: אסיפה כללית מס' 01/2018

ביום רביעי 14/02/2018 בשעה 19.00 תתקיים אסיפה כללית .

סדר יום לאסיפה

1. בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה.

2. דוח מזכיר האגודה.

3. אישור תקציב 2018 .

4. אישור האגודה לבחירת מסלול של "תחנת דלק מסחרית".

5. קבלה לחברות של גיל שרעבי ( יורשת נאוה רון ז"ל ).

אם במועד ובמקום הנ"ל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה תידחה האסיפה בשעה אחת לשעה 20:00 והחלטותיה תהיינה תקפות בכל מספר משתתפים.

הנהלת אגודת גן יאשיה

  • חברים המעוננים לעיין בתקציב האגודה לשנת 2018 מתבקשים לבוא למשרד בשעות הקבלה

בברכה

דוידי רום – מזכיר האגודה