חפש את השבעים

תרבות • כניסות

מחר בשעה 1800 כולם מוזמנים לגן הפסלים ל״חפש את השבעים״ בעקבות אתרים היסטוריים במושב. חלוקת ערכות עד שעה 19:00

סיום המשימה עד שעה 20:00.

summday_2898131372