פנקס בוחרים

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • 12/7/2018 כניסות

תושבים יקרים ,

בימים אלו עורך משרד הפנים הליך לקביעת סוג ניהול הישוב לקרת הבחירות באוקטובר.
ישוב כפרי שיש בו אגודה חקלאית יכול להתנהל בזהות וועדים או באמצעות ועד מקומי נפרד.
החלטה זו הינה בסמכות שר הפנים ונגזרת מהיחסים שבין מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית חקלאית לבין מספר התושבים שאינם חברים אגש"ח.
לאחר שהאגודה החקלאית והועד המקומי ערכו סימון של חברי האגודה על גבי מרשם האוכלוסין של הישוב, התושבים מוזמנים לעיין ובמידת הצורך לערער על הקביעה.

שימו לב! הליך זה אינו רלוונטי לעניין היכללות בפנקס הבוחרים בבחירות!!

הפנקסים מוצגים לעיון הציבור עד וכולל יום ראשון ה 15/7 בתיאום מול מזכירות הישוב וכן, במשרד מחלקת ישובים במועצה קומה שניה , סמוך לחדר הישיבות בין העשות 8:00-15:00

הפנקס מוצג לעיון בלבד. אין לקחת את הפנקס, לצלם, או להעתיק ממנו.