ישיבת ועד מספר 61

Arava HaCohen • כניסות

הישיבה תתקיים בתאריך ה 27.3.2018 משעה 20:00. סדר היום הינו:

 

1. אישור פרוטוקול 60

2. אישור תקציב 2018 - מוזמן אורן מאירי

3. בחירות דצמבר 2018 - קווים מנחים לפעילות מקומית

4. איתור מתנדבים לועד הבא

5. סיכום איסוף פסולת מוצקה

6. מבנה נוער חדש

7. שוטף: החלפת תאורת רחוב, עדכון לגבי אירגון יום העצמאות, כבישים, תעלות, מכרז גינון, מפקד אוכלוסין

כל מתעניין מוזמן!!